OGame - GENEL OYUN KURALLARI

1. Hesaplar

Bir hesabın sahibi her zaman oyun hesabında kayıtlı eposta adresinin sahibidir. 
Bir hesap sadece bir tek oyuncu tarafından oynanabilir. Bunun tek istisnası bildirimli hesap bakıcılığıdır. 
Bir evrendeki hesap değişimi oyun operatörleri yardımıyla yapılır. Bir hesap değişiminden sonra, hesabın yeniden devredilmesi için en az 1 ay süre geçmiş olması gerekmektedir.
Yeni hesap sahibi, hesap devrini takip eden 12 saat içinde e-posta adresini değiştirmelidir.

2. Multi Hesaplar

Her oyuncu bir evrende sadece bir hesapla oynayabilir. İki veya daha fazla hesap; arada sırada, genellikle veya sürekli olarak aynı internet ağı (okullar, üniversiteler, internet kafeler.) üzerinden oynanıyorsa bunun ilgili evrenin oyun operatörlerine bildirilmesi gerekmektedir. 
Aynı IP'den bağlanan hesaplar arasında filo hareketleri yapılamaz ve ayrıca bu hesaplar arasında diğer benzerliklere de izin verilmez.

3. Hesap Bakıcılığı

Bir hesabın başka bir oyuncu tarafından bakılmasını kapsar. Bunun için, oyun operatörüne hesap bakıcılığının başlayacağı zamandan önce  bildirimde bulunulmalıdır. 
Bir hesap en fazla 12 saatliğine bakıcıya bırakılabilir. 12 saatten önce hesabın gerçek sahibinin oyuna girmesi durumunda bakıcılık periyodu sonlanmış olur. 
Bakıcıda bulunan hesaplarda hiçbir filo hareketi yapılamaz. Ancak bakıcılık yapılan hesaba yağma veya filolarını yok etmek amaçlı saldırılar olması durumunda filoları korumak amacıyla bakıcılık yapılan hesaba ait bir gezegene veya aya konuşlandırma ve maden nakliyesi hareketlerine izin verilir. 
Bakıcı kaynakları (madenleri) sadece araştırma ve bina kademelerine harcayabilir. Kaynakları filo ve savunma birimi üretiminde kullanamaz. 
Bir hesaba bakıcılık yaptırmak için son 7 günde bu hesaba yapılmış başka bir bakıcılık olmamalıdır.

4. Saldırı Kuralları

Bir oyuncuya 24 saat içerisinde yok etmek, casus sondası ile harabe oluşturmak gibi saldırılarda dahil olmak üzere 15 saldırı olarak sınırlandırılmıştır. Bir oyuncunun bir gezegenine saldırı limiti ise 6 dır.  
Özel konfigürasyonlu olduğu forumda (ogame) duyurulan evrenlerde saldırı kuralları değiştirilmiş veya kaldırılmış olabilir. Bu durumda o özel evren için duyurulmuş saldırı kuralları geçerlidir. 
Harabe çıkarmak amaçlı, sadece gezegenler arası roket (GAR) saldırıları saldırı limitlerine dahil edilmez. 
Saldırı limitleri sadece birbirleri ile İttifak Savaşı halinde olan ittifak üyeleri arasında uygulanmaz. Casus sondası ile saldırı yapmak yasaktır.

4.1 Art niyetli saldırılar

Saldıranın veya savunanın filo kalkışını engellemeye yönelik filo hareketleri yasaktır , saldırı yaptığınız esnada son 5 saniyeden (5 sn. dahil) sonra casus sondası atılamaz , bu tür filo hareketleri filo kalkışını engellemeye yönelik davranış olarak kabul edilir.

4.2 Gelişmeyi engelleyici saldırılar

Aynı oyuncuya , ittifakça veya diğer oyuncularla koordineli bir şekilde 3 gün peş peşe saldırılamaz , bu tür saldırılar art niyetli ve gelişmeyi engelleyici saldırılar olarak kabul edilir.

5. Takviye

Bir hesabın kendisinden daha düşük puanlı bir hesaptan haksız kaynak elde etmesine izin verilmez. 
Takviye sadece bu örnekle sınırlı olmayıp düşük puanlı hesaplardan daha yüksek puanlı hesaplara karşılıksız kaynak gönderilmesinin yanı sıra filolarının daha yüksek puanlı hesaplara saldırtılarak harabe yoluyla kar sağlanmasını da kapsar. 
Bir ticaret 48 saat içinde tamamlanmış olmalıdır. Tüm istisna durumlarda (ISS harabe paylaşımı, prim ödemeleri ve GD desteği gibi nedenlerden dolayı nakliyeler) oyun operatörlerine bilgilendirilmelidir.

6. Bug (Program hatası) ve Yardımcı Program Kullanımı

Bir program hatasının bir kişi yararına kullanılması veya kasıtlı olarak kullanılmak üzere bildirilmemesi kesinlikle yasaktır. 
Herhangi bir arayüz veya programın oyuncu ile oyunu (sunucu) arasında kullanılması yasaktır. 
Bir grup oyuncuya avantaj sağlamak amacıyla otomatik bilgi üreten kötü niyetli programlar kullanımı da aynı şekilde yasaktır.

7. Gerçek Hayata Yönelik Tehditler

Diğer oyunculara, takım üyelerine, OGameTR temsilcilerine veya oyunun bir servisi ile ilgili herhangi birine, yerlerinin tespit edileceğinin iması veya ifade edilmesi; zarar verileceğinin iması veya ifade edilmesi gibi gerçek hayata yönelik her türlü tehdit yasaktır.

8. Hakaret ve Spam

Hiç bir türlü hakaret ve spam mesajlarına izin verilmez.

9. Dil

Oyun yayınlayıcıları oyunun sunulduğu ülkenin ana dilini konuşamayan (Oyun, forum ve resmi IRC kanallarında) oyuncuları dışlama hakkını saklı tutar.

10. Kural İhlalleri

Her türlü kural ihlalleri hesabın uyarılmasından kalıcı olarak kapatılmasına kadar değişebilen sürelerle cezalandırılacaktır. Cezanın türüne ve süresine oyun operatörleri karar verir ve cezalarla ilgili iletişim kurulacak kişidir.

11. Genel Kullanım Şartları

Genel Kullanım Şartları bu kurallarla bir bütündür ve birbirini destekleyicidir.


Başa Dön